Svěcení kapličky - božích muk - Dr. Zbigniew Jan Czendlik, děkan a kněz

Jako poděkování za to, co nám bylo na tomto světě umožněno, jako připomínku osob nám blízkých a pro všechny lidi dobré vůle jsme s pokorou vystavěli kapličku - boží muka. Dne 2.11.2011 je vysvětil kamárad Zibi. Požehnal také tomuto domu a všem lidem, které sem prozřetelnost přivede. Děkujeme. Nezapomeňte shlédnou útržky videa - dost inspirativní.

Videa (amaterská) zvolte v menu vlevo v rubrice Zibi Zbigniew Czendlik
Fotografie zde