Informace o obsahu stránek

Tyto stránky byly vytvářeny jako soukromá nekomerční aktivita.

Mohou obsahovat informace o domu a projektu NA NEBESÍCH, jeho areálu, možnostech a dění, které jsou výhradně soukromou aktivitou.

Nejsme nijak obecně-prospěšně podporování ze zdrojů EU, ze zdrojů veřejných ani jinak z vaší kapsy. Proto je zde možné pouze to, co sami chceme a vy snesete - nebo obráceně.

Informace na těchto stránkách uvedené nemusí být vždy aktuální, úplné, popř. ověřené či hodnověrné.

Bez souhlasu provozovatele stránek není dovoleno z nich cokoliv kopírovat, dále využívat, publikovat, atd.

Údaje na stránkách uvedené nejsou veřejnou či jinou nabídkou a nenahrazují ústní či písemné ujednání s majiteli domu a areálu NA NEBESÍCH.