Víťa Morávková

Výstava tvorby kamarádky Víti Morávkové byla daleko obsáhlejší. Opět jaksi selhala dokumentační technika (nebo technik ) a tak přinášíme alespoň pár obrázků. Tyto a další Vítiny plastiky ovšem můžete vidět v areálu domu NA NEBESÍCH ještě do konce léta. Až na vyjímky můžete přijít od pátku do neděle. Přidáváme několi obrázků z naší předchozí společné výstavy.

Fotografie jsou zde